Nowości i komunikaty

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zmian i wydarzeń w Oferii.

Data publikacji:   11.01.2017, 00:11
Nowość dla Wykonawców: Pakiet MAX od 19 zł/m-c

Uprzejmie informujemy, że z dniem 11 stycznia 2017r. zmianie uległ Regulamin serwisu Oferia.pl - w zastępstwie dotychczasowych pakietów płatnych wprowadzony został nowy płatny Pakiet MAX oferujący na atrakcyjnych warunkach (już od 19 zł/m-c) dostęp do zleceń i promocję ogłoszeń Wykonawców


>> Aktywuj Pakiet MAX <<

 

ZAKRES ZMIAN
dla dotychczasowych Klientów pakietów płatnych obowiązujących przed 11 stycznia 2017r. (Konta Prestiż, Kont Premium oraz Dostępu do Danych Zleceniodawców)

- W przypadku akceptacji zmian ze strony Klienta, nie zachodzi konieczność podejmowania żadnych dodatkowych czynności: nowy Pakiet MAX zastępuje wszystkie dostępne wcześniej na Oferii opcje płatne.
- W dalszym ciągu, w ramach Pakietu MAX, Klienci dotychczasowych pakietów płatnych zachowują pełny dostęp do zleceń (wraz z danymi kontaktowymi wszystkich zlecających) oraz możliwość promocji Swojej działalności usługowej
- W ramach podziękowania za dotychczasową współpracę Klienci dotychczasowych pakietów płatnych otrzymują dodatkowe miesiące abonamentu GRATIS (ilość gratisowych miesięcy jest różna, informacja o przyznanym gratisie zostanie rozesłana indywidualnie w dedykowanej wiadomości e-mail)


 

 

BRAK AKCEPTACJI ZMIAN
dla dotychczasowych Klientów pakietów płatnych 
obowiązujących przed 11 stycznia 2017r. (Konta Prestiż, Kont Premium oraz Dostępu do Danych Zleceniodawców): 
W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian prosimy o przesłanie informacji za pomocą formularza kontaktowego na Oferii http://oferia.pl/kontakt - zwrócimy wpłatę za niewykorzystany okres ważności dotychczasowych pakietów płatnych.

do góry
Data publikacji:   23.12.2016, 00:00
Zmiana Regulaminu serwisu Oferia.pl

Uprzejmie informujemy, że z dniem 11 stycznia 2017 r. zmianie ulega Regulamin serwisu Oferia.pl
 

>> Zapoznaj się z nowym regulaminem Oferia.pl <<


ZAKRES ZMIAN:
- Wprowadzone zmiany dotyczą głównie Firm i Wykonawców – w zastępstwie dotychczasowych pakietów płatnych wprowadzony zostanie nowy płatny Pakiet MAX oferujący na atrakcyjnych warunkach dostęp do zleceń i promocję ogłoszeń Wykonawców.
- Dla osób szukających Wykonawców darmowe dodawanie zleceń pozostaje bez zmian.

 

AKCEPTACJA REGULAMINU:
W przypadku akceptacji nowego Regulaminu ze strony Klienta, nie zachodzi konieczność podejmowania żadnych dodatkowych czynności. Zgodnie z pkt. 14.1 aktualnego Regulaminu (http://oferia.pl/zasady#art405), jego zmiana jest skuteczna w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

BRAK AKCEPTACJI REGULAMINU:
W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu przez Klienta, prosimy o przesłanie informacji o braku akceptacji Regulaminu za pomocą formularza kontaktowego na Oferii http://oferia.pl/kontakt.

Regulamin obowiązujący do dnia 11 stycznia 2017 roku znajduje się pod adresem: http://oferia.pl/zasady Ogłoszenia opublikowane przed wejściem w życie zmian emitowane są na zasadach dotychczasowych


Pozdrawiamy,

Zespół Oferia.pl

do góry
Data publikacji:   1.10.2014, 12:00
Oferia razem z Leroy Merlin!

 Miło nam poinformować, że nowym właścicielem serwisu Oferia.pl została firma Leroy Merlin Polska, marka z ponad 90-letnią tradycją, należąca do GROUPE ADEO: drugiego w Europie i czwartego na świecie dystrybutora w branży budowlanej. W Polsce firma Leroy Merlin rozpoczęła swoją działalność 1994 roku, a w 1996 otworzyła pierwszy market w Piasecznie pod Warszawą. W tej chwili działa 46 sklepów na terenie całego kraju. Leroy Merlin Polska to również sklep internetowy www.leroymerlin.pl, z ofertą ponad 50 000 produktów do domu i ogrodu. Cieszymy się, że jesteś z nami!

 

>>DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ<<

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że w drodze porozumienia pomiędzy Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. a Grupą Allegro sp. z o.o. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu Oferia.pl jest Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 72.  Dane osobowe są przetwarzane w celu korzystania z serwisu www.oferia.pl. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. Pomimo zmiany właściciela serwisu, Twoje dotychczasowe hasło nie zostało nikomu ujawnione ani przekazane.

do góry
Data publikacji:   1.07.2014, 00:00
Zmiana Regulaminu Oferii

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 lipca 2014, w związku ze zmianami właścicielskimi, zmianie ulegnie Regulamin Oferii

 

Dokładna lista zmian (na czerwono oznaczone zostały usunięte fragmenty, a na niebiesko fragmenty dodane):

 

1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Grupę Allegro Administratora na rzecz Użytkowników odpłatnych usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Oferia, a także zasady świadczenia innych usług dodatkowych.

 

Artykuł 2. Definicje

 

Administrator
Spółka Leroy-Merlin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, NIP 113-00-89-950, REGON: 010692148, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000053665, o kapitale zakładowym wynoszącym 51.000.000 zł

 

Grupa Allegro
Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796;

 

Allegro
serwis transakcji online o charakterze otwartym prowadzony przez Grupę Allegro, w ramach którego organizowane są aukcje internetowe oraz świadczone inne usługi związane z aukcjami internetowymi, prowadzony przez Grupę Allegro, dostępny w domenie internetowej allegro.pl;

 
Oferia lub Serwis
prowadzony w języku polskim przez Grupę Allegro Administratora serwis internetowy Oferia.pl, dostępny w domenie oferia.pl, służący do publikowania Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących usług;
 
Użytkownik
pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o korzystnie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Grupę Allegro Administratora w ramach Oferia;
 
Formularz Kontaktowy
dostępny w Oferia formularz elektroniczny służący do kontaktu z pracownikami Grupy Allegro Administratora, obsługującymi Serwis, dostępny w zakładce „Kontakt” (http://oferia.pl/kontakt);
 
Regulamin
niniejszy regulamin serwisu Oferia.pl.
 
3.3. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Grupę Allegro Administratora na stronach Serwisu oraz akceptację Regulaminu.
 
3.4. Prawidłowe wykonanie powyższych czynności powoduje otrzymanie przez Użytkownika automatycznego powiadomienia Oferia na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Moment aktywacji Konta Użytkownika równoznaczny jest z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Grupą Allegro Administratorem umowy o świadczenie usług w Oferia na zasadach wynikających z Regulaminu.
 
3.5.  Każdy Użytkownik Podmiot posiadający konto użytkownika w Allegro może korzystać z serwisu Oferia.pl poprzez wskazanie adresu mailowego nazwy użytkownika (loginu) i hasła dostępu Allegro w ramach logowania w rejestracji w serwisie Oferia. Dane z konta Allegro przypisywane są automatycznie do Konta w Oferia. Korzystanie z usług Serwisu wymaga dodatkowo akceptacji Regulaminu przez tego Użytkownika. Zawarcie umowy o świadczenie usług w Serwisie pomiędzy Użytkownikiem wskazanym w niniejszym ustępie a Administratorem Grupą Allegro następuje w momencie opisanym w ustępie poprzedzającym.
 
3.6. Grupa Allegro Administrator  może żądać udokumentowania przez Użytkownika wskazywanych w Oferia danych.
 
4.1. Administrator Grupa Allegro udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących przedmiotu Ogłoszenia (usług) na zasadach określonych w Regulaminie.
 
4.3. Administrator Grupa Allegro nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami w Serwisie i nie gwarantuje, że Użytkownicy jako strony umów mają możliwość ich zawarcia lub wykonania.
 
4.5. Ogłoszenie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii branżowej.  Administrator Grupa Allegro zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Ogłoszenia wskazanej przez Użytkownika, w przypadku umieszczenia Ogłoszenia w ewidentnie błędnej kategorii.
 
4.7. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika. Administrator Grupa Allegro nie ingeruje w treść Ogłoszeń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji, z zastrzeżeniem postanowienia 4.12.
 
4.8. Treść Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Administratora Grupy Allegro.
 
4.12. Administrator  Grupa Allegro zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Zleceń, w zakresie odnoszącym się do danych umożliwiających kontakt z kontrahentem (imię, nazwisko, adres, telefon, dane komunikatorów itp.). W takim wypadku Ogłoszenie opatrzone będzie stosownym komunikatem. Dostęp do ukrytych danych uwarunkowany jest uiszczeniem opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.
 
7.2. Opłaty za usługi świadczone przez Grupę Allegro Administratora w ramach Oferia mogą być uiszczane przez Użytkownika za pomocą przelewu, karty płatniczej, wiadomości SMS lub poprzez doliczenie należności do salda konta Użytkownika w Allegro Oferia.pl.
 
7.3. Użytkownikom, którzy nie poinformowali Administratora  Grupę Allegro, że korzystają z usług Oferia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, faktury VAT wystawiane są wyłącznie na ich żądanie.
 
8.5. Administrator  Grupa Allegro  nie ingeruje w treści ocen oraz odpowiedzi. Administrator  Grupa Allegro usuwa ocenę lub odpowiedź, na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym gdy narusza ona dobre obyczaje lub narusza lub zagraża naruszeniem dóbr osobistych, a także gdy sprzeczna jest z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Postanowienie punktu 9.5. stosuje się odpowiednio.
 
9.4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez niego na Forum Oferia. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką Administrator Grupa Allegro może ponieść z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem ich praw wynikających z wypowiedziami Użytkownika zamieszczonymi w ramach Forum Oferia.
 
9.5. Administrator Grupa Allegro może usunąć całość lub fragment każdej wypowiedzi, w szczególności jeżeli zawiera ona:
a. treści reklamujące strony internetowe lub serwisy konkurencyjne wobec Oferia,
b. wypowiedzi wulgarne, obraźliwe, obsceniczne, sprzeczne z powszechnymi zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania,
c. publikacje i materiały, których umieszczenie na Forum Oferia narusza prawa osób trzecich, w szczególności dane osobowe, teleadresowe oraz korespondencję lub treści rozmów telefonicznych bez zgody osób zainteresowanych,
d. treści umyślnie wprowadzające w błąd osoby, które oczekują pomocy lub odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem Oferia,
e. wypowiedzi zagrażające naruszeniem lub naruszające obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, a także interesy Grupy Allegro Administratora lub podmiotów z nią współpracujących, stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji.
 
10.1. Administrator Grupa Allegro umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Oferia, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń z zastrzeżeniem punktu 4.12.
 
10.2. Administrator Grupa Allegro nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów związanych z Ogłoszeniem, podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Ogłoszeniu lub Propozycji Wykonania, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 
10.3. Administrator Grupa Allegro nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do zawarcia i realizacji umowy.
 
10.4. Administrator Grupa Allegro zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 
10.5. W przypadku blokady Konta wszystkie opublikowane przez Użytkownika Ogłoszenia zostają automatycznie usunięte, a Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Administratora Grupę Allegro w ramach Oferia.
 
10.6. Administrator Grupa Allegro ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
a. powszechnie uznane za obraźliwe,
b. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
c. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
d. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Grupy Allegro Administratora, Serwisu lub jego partnerów,
e. wprowadzające w błąd.
 
10.7. Administrator Grupa Allegro nie odpowiada za:
a. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
b. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z przepisów konsumenckich,
c. działanie siły wyżej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Grupy Allegro Administratora niezależnych.
 
11.1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora Grupę Allegro usług w ramach Oferia, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć. Jeżeli reklamacja dotyczy innych niż emisja Ogłoszenia usług, reklamację należy złożyć w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 
11.2. Reklamacje należy zgłaszać Grupie Allegro do Administratora za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub pisemnie listem poleconym na adres Administratora Grupy Allegro z dopiskiem „Serwis Oferia.pl”. O terminie złożenia reklamacji pisemnie decyduje data nadania przesyłki (data stempla pocztowego).
 
11.5. Jeżeli podane przez Użytkownika w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Administrator Grupa Allegro zwróci się do Użytkownika o wskazanie w zakreślonym terminie dodatkowych informacji.
 
11.6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa w punkcie 11.4. powyżej, Administrator Grupa Allegro zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 
12.1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z Administratorem Grupą Allegro umowę o świadczenie usług w ramach Oferia, poprzez wysłanie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego wiadomości email zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze wskazaniem danych identyfikujących Konto. Administrator Grupa Allegro może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o potwierdzenie.
 
12.3. Administrator Grupa Allegro zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.
 
12.4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Administratora Grupy Allegro, Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora Grupy Allegro.
 
13.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Grupa Allegro spółka Leroy-Merlin Polska sp. z o.o.
 
13.3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora Grupę Allegro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy o świadczenie przez Administratora Grupę Allegro usług w Serwisie oraz w celu świadczenia i rozliczenia przez Administratora Grupę Allegro tych usług.
 
13.4. Dane osobowe Użytkowników są za ich zgodą przetwarzane przez Administratora Grupę Allegro w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Administratora Grupy Allegro (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Administratora Grupę Allegro.
 
13.6. Administrator Grupa Allegro zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 
13.7. Administrator Grupa Allegro może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Administratora Grupę Allegro jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Administratora Grupy Allegro lub jeśli Administrator Grupa Allegro otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 
13.8. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator Grupa Allegro zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora Grupę Allegro danych osobowych innemu niż Administrator Grupa Allegro administratorowi danych podmiotowi.
 
13.9. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora Grupę Allegro, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora Grupy Allegro czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Administratora Grupę Allegro w ramach Serwisu usług w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji tych usług.
 
13.10. Dane osobowe Użytkowników dokonujących płatności on-line za świadczone przez Administratora Grupę Allegro usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. następuje:
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za usługi świadczone przez Administratora Grupę Allegro na rzecz Użytkowników w ramach Oferii,
b. niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Serwisie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 
13.11. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora Grupę Allegro przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 
13.12. W przypadku uzyskania przez Administratora Grupę Allegro wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator Grupa Allegro może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 
13.13. Administrator Grupa Allegro wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług Serwisu.
 
13.14. Administrator Grupa Allegro stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających Serwis, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Oferii. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Oferii, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Informacja o Cookies zamieszczona pod adresem: http://oferia.pl/cookies.
 
14.1. Administrator Grupa Allegro może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Oferia. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora Grupę Allegro, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Oferia zmienionego Regulaminu. Ogłoszenia opublikowane przed wejściem w życie zmian emitowane są na zasadach dotychczasowych.
 
14.2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Oferia po wejściu w życie zmian Regulaminu zostanie powiadomiony o tych zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Administratorem Grupą Allegro w ramach Oferia.
 
15.1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Grupą Allegro, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Oferia na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie
 
15.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora Grupę Allegro w ramach Oferia będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 
Załącznik nr 1. CZYNNOŚCI ZAKAZANE
1. Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń zawierających:
e. treści promujące serwisy internetowe prowadzące konkurencyjną działalność w stosunku do Grupy Allegro Administratora,
 
Załącznik nr 2. – CENNIK

1. Opłaty są naliczane i przedstawiane do zapłaty na bieżąco. Realizacja płatnych czynności świadczonych przez Grupę Allegro Administratora w ramach Oferia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania pełnej wpłaty za te czynności na rachunku bankowym Administratora Grupy Allegro

 

3. Administrator Grupa Allegro pobiera następujące opłaty za czynności świadczone w ramach Oferia:

 

4. Administrator Grupa Allegro może pobierać opłaty za inne czynności świadczone w ramach Oferia

 

Część VII. Faktur

2. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych w ustawieniach jego konta w Allegro Oferia.pl, z zastrzeżeniem, że w przypadku Ogłoszeń wystawianych bez logowania w Oferia faktury wystawiane są z użyciem danych podanych przez Użytkownika w formularzu płatności dostępnym na stronie wystawiania Ogłoszenia.

 

3. W przypadku opłacenia należności poprzez doliczenie jej do salda konta Użytkownika w Allegro Oferia.pl, faktury są wystawiane w ramach i na zasadach określonych przez Allegro Administratora.

 

Część VIII. Postanowienia końcowe
1. Administrator Grupa Allegro zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat. Zmiany te następują w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu.

2. Administrator Grupa Allegro zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.

do góry
Data publikacji:   27.05.2013, 15:38
Zmiana Regulaminu Oferii

W dniu 3 czerwca zmianie ulegnie Regulamin Oferii. Aktualizacja dotyczy przede wszystkim wprowadzonej niedawno opcji płatności SMS za jednorazowy dostęp do danych Zleceniodawców. Zaktualizujemy również naszą politykę prywatności w punkcie dotyczącym przekazywania danych osobowych Użytkowników spółce PayU S.A. w celu zrealizowania płatności.

Dokładna lista zmian (na czerwono oznaczone zostały usunięte fragmenty, a na niebiesko fragmenty dodane):

7.2. Opłaty za usługi świadczone przez Grupę Allegro w ramach Oferia mogą być uiszczane przez Użytkownika za pomocą przelewu, lub karty kredytowej w systemie PayU.pl płatniczej, wiadomości SMS lub poprzez doliczenie należności do salda konta Użytkownika w Allegro.

13.5. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności online za świadczone przez Grupę Allegro usługi, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
a) na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartej pomiędzy Grupą Allegro a PayU S.A.,
b) w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za świadczone usługi oraz wypełnienia przez PayU S.A. obowiązków przewidzianych w przepisach prawa (w tym zakresie zastosowanie znajdują regulaminy PayU S.A. po ich akceptacji przez Użytkownika),
c) niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Serwisie sposobu dokonania płatności w formie płatności online.

Załącznik nr 2. - CENNIK
Część IV. Opłaty  za opcje dodatkowe
4. Czas trwania opcji dodatkowych liczony jest w miesiącach. Miesięczna opłata za opcje dodatkowe wynosi: Opłata za wykupienie opcji dodatkowych w zależności od wariantu wynosi:
a.    Dostęp do danych kontaktowych: 35,00 zł
a.    6,15 zł za dostęp jednorazowy, do danych z jednego Ogłoszenia,
b.    35,00 zł za dostęp miesięczny, do danych ze wszystkich Ogłoszeń.

do góry
1  |  2  |  3  |  4   ... z  15   Następna strona Ostatnia strona
do góry ^