*
*
Hasło powinno:
- mieć długość od 8 do 16 znaków
- zawierać co najmniej jedną małą, jedną DUŻĄ literę i jedną cyfrę
*