• Aplikacja na bazie Access VBA - przykład System kalkulacji zapotrzebowania na komponenty produkcyjne wykonany przeze mnie na bazie środowiska Access i bazy danych MS SQL Server. Przygotowane aplikacje działają też na darmowym Access Runtime.
  • Aplikacja WEB - ASP.NET - przykład 1 Przykład mojej realizacji projektu web w technologii ASP.NET + baza MS SQL Server. Wykonane aplikacje posiadają opcje logowania, zarządzania uprawnieniami użytkowników oraz możliwość generowania złożonych zestawień i raportów.
  • Aplikacja na bazie Access VBA - przykład Przykładowy interfejs programu do obsługi kontrahentów wykonany przeze mnie w środowisku MS Access VBA współpracujący z bazą Access
  • Aplikacja WEB - przykład 3 Przykład mojej aplikacji web zbudowanej w technologii ASP.NET z bazą MS SQL Server
  • Aplikacja WEB - przykładowy raport / wydruk Przykład mojej aplikacji web zbudowanej w technologii ASP.NET z bazą MS SQL Server