SOFTWARE HOUSE - DD1Studio

POZNAŃ

 • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
DD1Studio
DD1Studio
Telefon:
616XXXX
« Pokaż
Skype:
dd1XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

Jesteśmy 14 lat na rynku i uważamy się za jednego z najlepszych Software House w Polsce. Obsługujemy tylko duże firmy głównie Agencje Reklamowe, Firmy przemysłowe, Banki.

Posiadamy oddzielny pion produkcyjny zajmujący się tylko projektami komercyjnymi tj: strony WWW, sklepy E-Commerce itp...
Szczegóły na www.dd1studio.pl
Infolinia: 61 600 68 61
Zapraszamy do współpracy

Słowa kluczowe: Symfony, laravel, yii, codeigniter, zend, php, .net, c sharp, c++, c, html, bootstrap, java script, java,
Realizacje
Video i animacje (1)
WWW (4)
Pracownicy
 • Adam K.
  Adam K.

  Web Developer Ekspert w dziedzinie programowania PHP, Java Script

 • Ryszard H.
  Ryszard H.

  Programista PHP

 • Paweł R.
  Paweł R.

  Programista PHP

 • Grzegorz R.
  Grzegorz R.

  Web Developer PHP

 • Jacek S.
  Jacek S.

  Grafik photoshop, ilustrator

 • Jacek D.
  Jacek D.

  Programista FrontEnd

 • Marek W.
  Marek W.

  Programista FrontEnd

 • Dominik D.
  Dominik D.

  Ekspert w dziedzinie realizacji projektów 3D

 • Marcin B.
  Marcin B.

  Ekspert 3D/2D

 • Radosław W.
  Radosław W.

  PHP Web Developer

 • Robert G.
  Robert G.

  Manager projektów

Sprzęt i wyposażenie
 • Samochód firmowy DD1Studio dd1studio
  Samochód firmowy DD1Studio dd1studio

  Samochód firmowy

 • Samochód firmowy DD1Studio dd1studio
  Samochód firmowy DD1Studio dd1studio

  Samochod firmowy

 • Samochód firmowy DD1Studio dd1studio
  Samochód firmowy DD1Studio dd1studio

  Samochód firmowy

Aktualności
 • 12 rocznica istnienia firmy DD1Studio (październik 2020)

  W tym miesiącu mamy 12 rocznicę działania firmy DD1Studio w sieci.

Warunki współpracy
 • UMOWA
  WYKONANIA APLIKACJI WEBOWEJ/MOBILNEJ
  NR 0x/0x/2020
  Zawarta dnia. .2020 w Poznaniu pomiędzy:
  , dalej Zamawiającym,
  a
  DD1Studio Zaawansowane Programowanie
  Numer NIP 6911054268
  Numer REGON 390934565
  reprezentowanym przez Dariusz Drzewieckiego
  zwanym dalej Wykonawcą.

  §1 PRZEDMIOT UMOWY
  1. Na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca wobec Zamawiającego zobowiązuje się do:
  a) wykonania strony aplikacji dla Zamawiającego.
  b) umieszczenia Strony na serwerze należącym do Wykonawcy co stanowi warunek gwarancji serwisu.
  2.Strona i opcjonalnie logo zostanie wykonana na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę graficznego projektu. Projekt ten zawiera w szczególności zawartość graficzną strony głównej.
  3.Przedmiot niniejszej umowy nie obejmuje usługi pozycjonowania serwisu internetowego, o którym mowa w §1.
  §2 TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA UMOWY
  1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny strony internetowej w terminie 5 dni roboczych od dnia pojawienia się bezzwrotnej zaliczki na koncie DD1Studio.
  2. Jeśli w trakcie wykonywania projektu strony internetowej pojawią się nieoczekiwane trudności z realizacją projektu w wyżej ustalonym terminie Wykonawca po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu o czas niezbędny do usunięcia trudności.
  3. Zamawiający ma 24 godziny na akceptację projektu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi żadnych uwag przyjmuje się, że projekt zaakceptował.
  4. Wykonawca wykona stronę internetową w terminie (XX dni) ustalonym pomiędzy stronami od daty zaakceptowania projektu, o którym mowa w ust.1.
  5.Zamawiający ma 3 dni na odbiór strony internetowej. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag dotyczących jej wykonania i funkcjonowania w powyższym terminie, przyjmuje się, że stronę internetową zaakceptował i odebrał.
  § 3 WYNAGRODZENIE
  1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości XXX PLN netto (słownie złotych)
  2. Z chwilą zawarcia umowy Zamawiający zobowiązuje się do wpłacenia 25% - 50% wynagrodzenia tytułem bezzwrotnej zaliczki, co stanowi równowartość XXXX zł, a następnie w terminie do 2 dni po jego wykonaniu i zatwierdzeniu do wpłacenia pozostałej części wynagrodzenia XXXX zł + Vat od całej sumy. Powyższe kwoty zostaną przelane na konto bankowe Wykonawcy : Szczegóły rachunku bankowego DD1Studio
  3. Wykonawca może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe w trakcie tworzenia serwisu.
  §4 PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH DO STRONY WWW/ APLIKACJI MOBILNEJ
  1. Przedmiot niniejszej umowy jest chroniony prawem autorskim.
  2. Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do strony internetowej wykonanej przez Wykonawcę.
  3. Autorskie prawa osobiste związane z wykonanym serwisem pozostają przy Wykonawcy.
  4. Wykonawca zamieści w serwisie znak autorski prowadzący do strony internetowej Wykonawcy, będący linkiem tekstowym lub graficznym

Zakres działania
Aktualne zlecenia z naszym udziałem (7)
 • Wordpress, pozycjonowanie wizytowki firmowej 6 slow kluczowych, 4 str

  Zajmujemy się od lat tego typu zamówieniami. Proszę o przesłanie słów kluczowych do specyfikacji pod adres info@dd1studio.pl lub dzwonić na infolinie 616006861 wew. 5. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej https://dd1studio.pl/

  Do negocjacji
 • rozbudowa aplikacji do faktur, PHP + Codeigniter

  Zajmujemy się od lat tego typu zamówieniami. Tworzymy projekty szyte na miarę i dostosowane do potrzeb odbiorców i rynku. Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie projektu oraz kompleksowe podejście. Proszę o przesłanie specyfikacji pod adres info@dd1studio.pl lub dzwonić na infolinie 616006861 wew. 3. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej https://dd1studio.pl/

  Do negocjacji
 • Pozycjonowanie prostej strony firmowej postawionej na Wordpressie

  Proszę o przesłanie specyfikacji pod adres info@dd1studio.pl lub dzwonić na infolinie 616006861 wew. 3. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej https://dd1studio.pl/

  Do negocjacji
 • Zlecę napisanie 2 modułów dla sellingo

  Zajmujemy się od lat tego typu zamówieniami. Tworzymy projekty szyte na miarę i dostosowane do potrzeb odbiorców i rynku. Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie projektu oraz kompleksowe podejście. Proszę o przesłanie specyfikacji pod adres info@dd1studio.pl lub dzwonić na infolinie 616006861 wew. 3. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej https://dd1studio.pl/

  Do negocjacji
 • Strona wniosków wypełnianna automatycznie

  Zajmujemy się od lat tego typu zamówieniami. Tworzymy projekty szyte na miarę i dostosowane do potrzeb odbiorców i rynku. Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie projektu oraz kompleksowe podejście. Proszę o przesłanie specyfikacji pod adres info@dd1studio.pl lub dzwonić na infolinie 616006861 wew. 3

  Do negocjacji
 • Wykonanie marketplace B2B - hurtownia

  Zajmujemy się od lat tego typu zamówieniami. Tworzymy projekty szyte na miarę i dostosowane do potrzeb odbiorców i rynku. Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie projektu oraz kompleksowe podejście. Proszę o przesłanie specyfikacji pod adres info@dd1studio.pl lub dzwonić na infolinie 616006861 wew. 3

  Do negocjacji
 • Zlecę rozwój aplikacji w Laravel PHP 8.1

  info@dd1studio.pl 576472555

  Do negocjacji