Kancelarie Prawne Adwokat Ewa Kocoł Radca Prawny Tomasz Kocoł

Tarnów

 • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Kancelarie Prawne Adwokat Ewa Kocoł Radca Prawny Tomasz Kocoł
Kancelarie Prawne Adwokat Ewa Kocoł Radca Prawny Tomasz Kocoł
Telefon:
667XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

Jesteśmy młodym zespołem prawników, który za główny cel prowadzonej działalności stawia sobie wszechstronną pomoc prawną w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykają się zarówno nasi klienci indywidualni, jak również przedsiębiorcy.

Wszelkie powierzone nam sprawy traktujemy indywidualnie, poszukując rozwiązań najbardziej optymalnych i satysfakcjonujących dla konkretnego klienta. Posiadana wiedza oraz zdobyte doświadczenie w połączeniu z pasją, kreatywnością, starannością i uczciwością umożliwiają nam świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie.

Jako wykwalifikowani prawnicy występujemy w roli pełnomocników procesowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, jak również organami administracyjnymi, organami ścigania, czy też organami egzekucyjnymi.

W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się szeroko pojętym poradnictwem prawnym, sporządzaniem pism procesowych, opinii prawnych oraz projektów umów, jak również aktów korporacyjnych. Adwokatom i Radcom Prawnym oferujemy zastępstwo substytucyjne na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Usługi świadczymy w języku polskim i angielskim.

Zapraszamy na stronę internetową Kancelarii - www.kancelarietarnow.pl

Słowa kluczowe: Dotacje unijne, fundusze unijne, księgowość, kancelaria adwokacka, kancelaria prawna, komornicy, pomoc prawna, prawnicy, usługi finansowe, notariusze, usługi prawne, usługi prawnicze
Pracownicy
 • Tomasz Kocoł
  Tomasz Kocoł

  Studia prawnicze ukończyłem z wyróżnieniem w 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską pt. „Postępowanie grupowe w kontekście odpowiedzialności cywilnej w prawie ochrony środowiska” obroniłem w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska. Jestem ponadto absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego, organizowanej przez Catholic University of America, Columbus School of Law, w porozumieniu z UJ. Studia w szkole ukończyłem w 2013 r. W latach 2014-2016 odbywałem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, zakończoną złożeniem egzaminu radcowskiego. W 2017 roku zostałem wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Obecnie jestem uczestnikiem studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Ewa Kocoł
  Ewa Kocoł

  Studia prawnicze ukończyłam w 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską pt. „Tajemnica lekarska a interes organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości” obroniłam w Katedrze Prawa Karnego. W latach 2014-2016 odbywałam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego. W 2017 roku zostałam wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi w Krakowie, Tarnowie oraz Dąbrowie Tarnowskiej. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Warunki współpracy
 • Oferowane przez naszą Kancelarię usługi nie podlegają z góry ustalonemu cennikowi. Każdorazowo wysokość wynagrodzenia za prowadzenie powierzonej sprawy ustalana jest indywidualnie, przy uwzględnieniu dziedziny prawa z którą jest związana, stopnia skomplikowania podejmowanych czynności, ich czasochłonności oraz wartości przedmiotu sporu.

  Wynagrodzenie kancelarii może zostać ustalone w formie stawki ryczałtowej bądź stawek godzinowych, a także ich uzupełnienia w postaci tzw. premii za sukces płatnej w wypadku doprowadzenia do korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia sprawy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia należności na raty. Koszty zostają każdorazowo uzgodnione z klientem przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy.

  Przybliżoną cenę lub wysokość honorarium prawnik naszej kancelarii może określić jeszcze przed spotkaniem, jednak by podać ostateczny koszt konieczne jest zapoznanie się z dokumentami sprawy.

  Klienci, których interesują porady prawne, mogą też zwięźle opisać sprawę i przesłać opis drogą elektroniczną na wskazane adresy mailowe lub zostawić wiadomość za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej.

  Zachęcamy do złożenia zapytania, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, odnośnie przewidywanego wynagrodzenia.

  Należy nadto mieć na uwadze, iż w przypadku pomyślnego zakończenia sprawy sądowej istnieje możliwość domagania się zwrotu od strony przeciwnej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (wynagrodzenia prawnika).

Zakres działania
 • Usługi prawne i finansowe z Tarnowa

  Kancelaria prawna, usługi finansowe, fundusze unijne, usługi prawnicze, dotacje unijne, kancelaria adwokacka, księgowość, prawnicy, pomoc prawna, komornicy, usługi prawne, notariusze

Aktualne zlecenia z naszym udziałem ()