• »

  Załącznik nr 2. OPŁATY I FAKTURY

Załącznik nr 2. OPŁATY I FAKTURY

Załącznik nr 2. OPŁATY I FAKTURY.

 

Część I. Uwagi ogólne

 1. Opłaty są naliczane na podstawie cennika, którego treść dostępna jest na stronie http://oferia.pl/cenniki. Opłaty przedstawiane są do zapłaty na bieżąco. Realizacja płatnych czynności świadczonych przez Administratora w ramach Oferii rozpoczyna się w momencie zaksięgowania pełnej wpłaty za te czynności na rachunku bankowym Administratora.

 2. Opłaty za usługi świadczone przez Administratora w ramach Oferii mogą być uiszczane przez Użytkownika za pomocą przelewu, karty płatniczej lub wiadomości SMS.

 3. Publikacja Zleceń jest w Oferii bezpłatna.

 4. Wysokość opłat związanych z korzystaniem z poszczególnych funkcji Oferii znajduje się w cenniku oraz jest uwidoczniona, każdorazowo przed złożeniem zamówienia i kliknięciem przycisku „Zapłać”.

 5. Wszystkie ceny w Oferii są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Cena określona przy złożeniu zamówienia jest łączną ceną zawierającą wszystkie koszty ponoszone w związku z zamówieniem.

 6. Należność za wybrane płatne czynności świadczone w ramach Oferii naliczana jest w pełnych jednostkach czasu trwania określonych dla danej czynności w Regulaminie, zaokrąglanych w górę.

Część II. Faktury

 1. Użytkownicy będący podatnikami VAT w celu otrzymania faktury VAT powinni skontaktować się z Administratorem.

 2. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych w ustawieniach jego konta w Oferii, z zastrzeżeniem, że w przypadku Ogłoszeń wystawianych bez logowania w Oferii faktury wystawiane są z użyciem danych podanych przez Użytkownika w formularzu płatności dostępnym na stronie wystawiania Ogłoszenia.

Część III. Cennik usług

 1. Administrator pobiera następujące opłaty za czynności świadczone w ramach Oferia:

 1. opłaty za Pakiet Max,

 2. opłata za jednorazowy dostęp SMS do danych kontaktowych Zleceniodawcy w jednym wybranym zleceniu wystawionym na Oferii.

 1. Opłaty za Pakiet Max:

2.1. Użytkownik może wykupić Pakiet Max, dzięki któremu m.in. otrzyma pełny dostęp do specjalnych funkcji Oferia, dostęp do danych kontaktowych, wyższe pozycje na listach Ogłoszeń i zgłoszeń do realizacji zleceń oraz wyróżnienie oferty specjalną etykietą wyróżniającą.

2.2. Opłaty za wykupienie Pakietu Max pobierane są na zasadach opisanych w poniższym punkcie 2.3 i 2.4.

2.3. Czas trwania Pakietu Max liczony jest w miesiącach. Rabat na opłatę za Konto Prestiż jest udzielany w przypadku zarejestrowania w Oferii aktywnej karty Klubu PRO Leroy Merlin.

2.4. Opłata stała za wykupienie Pakietu Max, w zależności od wariantu, wynosi:

  1. 1 miesiąc: 49,00 zł

  2. 3 miesiące: 117 zł (39 zł miesięcznie)

  3. 6 miesięcy: 174 zł (29 zł miesięcznie)

  4. 12 miesięcy: 228 zł (19 zł miesięcznie)

 1. Opłaty za jednorazowy dostęp SMS do danych kontaktowych Zleceniodawcy:

3.1. Użytkownik może jako opcję dodatkową wybrać dostęp do danych Zleceniodawcy w jednym wybranym zleceniu wystawionym na Oferii, poprzez wysłanie SMS-a na numer wskazany na Oferii.

3.2. Opłaty za wysłanie SMS-a pobierane są na zasadach, opisanych w poniższym punkcie 3.3 i 3.4.

3.3. Opłata za opcje dodatkowe naliczana jest w momencie wysłania SMS-a na podany na Oferii.

3.4. Opłata za wykupienie jednorazowego dostępu do danych Zleceniodawcy w jednym wybranym zleceniu wystawionym na Oferii wynosi 6,15 zł za zlecenie.

 

Część IV. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat. Zmiany te następują na zasadach określonych w Regulaminie. Zmiany opłat nie dotyczą usług zamówionych przed wprowadzeniem zmian.

 2. Administrator zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.

 

do góry ^