• »

  Załącznik nr 3. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Załącznik nr 3. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Załącznik nr 3. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY..

 

Część 1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług w Oferia, do której zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu (dalej: Umowa)

 2. Możesz odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy poinformuj nas o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

 4. Dane kontaktowe Administratora, któremu należy złożyć ww. oświadczenia o odstąpieniu, są następujące: Leroy-Merlin Polska sp. z o.o., adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa.

 5. Możesz również przesłać oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej, za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego w Oferia w zakładce „Kontakt” (http://oferia.pl/kontakt). Jeżeli skorzystasz z tej możliwości, prześlemy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną na podany przez Ciebie w Oferia adres e-mail).

 6. Możesz skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 7. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 8. UWAGA! Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą, po poinformowaniu Cię przed rozpoczęciem realizacji usługi, że po spełnieniu usługi przez Administratora utracisz prawo do odstąpienia od Umowy.   

Część 2. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwrócimy otrzymane od Ciebie płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 2. Jeżeli jednak zażądałeś rozpoczęcia świadczenia usług, których dotyczy Umowa, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zwrotowi nie będzie podlegać kwota proporcjonalna do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowałeś nas o odstąpieniu od Umowy.
   

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

o świadczenie usług w Oferia


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Leroy-Merlin Polska sp. z o.o.

Serwis Oferia

ul. Targowa 72

03-734 Warszawa

 

 


Ja …………………………………………………………………………………………….. 
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach serwisu Oferia, zawartej w dniu ……………………………………………………….....…..………. 
[proszę podać datę otrzymania od Administratora wiadomości e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy – czyli wiadomości e-mail dotyczącej aktywacji konta w Oferia bądź wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym, w przypadku zamieszczania ogłoszenia bez zalogowania w Oferia]

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………….

Adres …………………………………………………………………………………………

Adres e-mail przypisany do Konta w Oferia ………………………………………………… 

   

Data ……………..

 

Podpis [jeśli formularz przesyłany jest w wersji papierowej]

 

 

do góry ^