• »

  Załącznik nr 1. CZYNNOŚCI ZAKAZANE

Załącznik nr 1. CZYNNOŚCI ZAKAZANE

Załącznik nr 1. CZYNNOŚCI ZAKAZANE.

 

 1. Zabronione jest zamieszczanie Zleceń zawierających:

 1. oferty poszukiwania zleceń, klientów, kontaktów biznesowych itp.,

 2. treści o charakterze usługowym (np. oferty wykonania usług),

 3. treści sugerujące, że za wykonanie pracy Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia lub otrzyma je w formie barteru,

 4. konkursy polegające na wykonaniu całości lub części Zlecenia przez wszystkich zainteresowanych wykonawców, spośród których Zlecający wybierze i wynagrodzi tylko wybranych,

 5. oferty dodawania opinii, komentarzy i ocen.

 1. Zabronione jest zamieszczanie Wizytówek i Ogłoszeń zawierających:

 1. treści reklamujące strony internetowe lub serwisy konkurencyjne wobec Oferia,

 2. zachęty do współpracy przy tworzeniu tzw. łańcuszków czy piramid finansowych,

 3. treści naruszające prawa osób trzecich, w szczególności zawierające dane osobowe, teleadresowe oraz korespondencję lub treści rozmów telefonicznych bez zgody osób zainteresowanych,

 4. słowa, wyrażenia bądź zwroty, obraźliwe, wulgarne lub naruszające powszechnie przyjęte normy obyczajowe, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania,

 5. wypowiedzi zagrażające naruszeniem lub naruszające obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, a także interesy Administratora lub podmiotów z nim współpracujących, stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji.

 6. treści niezwiązane bezpośrednio z oferowaną usługą lub zleceniem,

 7. oferty pracy oraz poszukiwania pracy,

 8. propozycje pisania prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu oraz usług związanych z tworzeniem takich prac,

 9. oferty kupna, nieodpłatnego przyjęcia, sprzedaży i wymiany przedmiotów (nie dotyczy usług hurtowego skupu jednego typu przedmiotów),

 10. jakiekolwiek konkursy i akcje promocyjne, w szczególności te wymagające od uczestników poniesienia określonych kosztów,

 11. propozycje wykonywania czynności zabronionych przez prawo.

 1. Zabronione jest zamieszczanie Propozycji Wykonania zawierających:

 1. treści niezwiązane bezpośrednio ze Zleceniem, w którym zostały umieszczone,

 2. treści stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji,

 3. prywatne opinie Wykonawcy dotyczące Zlecenia lub Zlecającego,

 4. słowa, wyrażenia bądź zwroty, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi,

 5. treści zagrażające naruszeniem lub naruszające prawo, w tym dobra osobiste. 1. Zabronione jest wykorzystywanie mechanizmów mogących zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z Oferia, w szczególności zabronione jest:

 1. wczytywanie i osadzanie w Wizytówkach i Ogłoszeniach stron internetowych, które nie są bezpośrednio związane z przedmiotem usługi;

 2. automatyczne przekierowywanie na inną stronę internetową w momencie wyświetlania opisu Wizytówki lub Ogłoszenia;

 3. niebezpieczne dla Użytkowników lub funkcjonowania Oferii odczytywanie lub generowanie plików „cookies”;

 4. automatyczne otwieranie okien przeglądarki lub okien dialogowych w momencie wyświetlenia opisu Wizytówki lub Ogłoszenia lub przy próbie jego opuszczenia;

 5. przemieszczanie, blokowanie, zakrywanie lub dublowanie stałych elementów każdej strony zawierającej opis Wizytówki lub Ogłoszenia;

 6. zakłócanie i manipulowanie procesem składania ofert przez Użytkowników;

 7. zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody;

 8. działania wprowadzające innych Użytkowników w błąd.

 

do góry ^