18.05.2023 wyłączamy pakiet MAX i rozszerzymy zakres pakietu Konto Podstawowe

Podwykonawca - technik serwisu (własna działalność)

(2258799)

Katowice

Zleceniodawca:
Firma ******** dlaczego ukryte?
Telefon:
********
dlaczego ukryte?
Wspomnij, że zlecenie znalazłeś na Oferia.pl
Możliwość pracy zdalnej: NIE
Do końca: 22 dni
Budżet zlecenia: do uzgodnienia
Liczba zgłoszeń: 0

Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.  jest jednym z wiodących partnerów serwisowych dla ekologicznych i inteligentnych budynków. Koncentrujemy się na efektywności energetycznej nieruchomości.  Promujemy zdrowy tryb życia, wydajność procesów i ochronę klimatu. Nasze urządzenia i rozwiązania pozwalają uniknąć emisji około 8,7 mln ton CO₂ rocznie.

Podwykonawca - technik serwisu (wymagana własna działalność gospodarcza)

Zadania:
wykonywanie prac montażowych urządzeń pomiarowych typu: wodomierze, ciepłomierze, podzielniki kosztów oraz systemów zdalnego odczytu
* programowanie urządzeń pomiarowych

Wymagania:
* prowadzenie działalności gospodarczej
* posiadanie wymaganego wyposażenia technicznego do świadczenia usługi
* przeszkolony personel w zakresie wymiany oraz montażu urządzeń pomiarowych
* uprawniania do prac elektrycznych do 1 kV (SEP)
* zaplecze techniczne dla przyjęcia i przechowywania powierzonego towaru
* niekaralność zatrudnionych pracowników
* możliwość zwiększania ilości personelu w szczytowych okresach prac montażowych
* ubezpieczenie OC działalności 
* dokładność, odpowiedzialność i kultura osobista.
* bardzo dobra organizacja pracy

Oferujemy:
* konkurencyjne wynagrodzenie i jasno określone zasady współpracy
* terminowość płatności
* krótki okres płatności
* stałość pracy, codzienne zlecenia
* stały okres pracy (zwyczajowo 5 dni w tygodniu)
* szkolenia branżowe
* niezbędny sprzęt specjalistyczny

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: RODO administrator informuje, że:

1. administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest ,,Techem”- Techniki Pomiarowe Sp. Z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy os. Lecha 121,
2. dane osobowe kandydata przetwarzane będą na potrzeby prowadzonej rekrutacji na stanowisko pracy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO oraz art. 221 Kodeksu Pracy,
3. dane osobowe mogą być przetwarzane przed administratora na potrzeby przyszłych rekrutacji. Kandydat do pracy ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych, bez żadnych ujemnych dla niego konsekwencji i procesu aktualnej rekrutacji,
4. kandydat do pracy posiada prawo do:
5. dostępu do swoich danych w każdym czasie;
6. żądania sprostowania danych osobowych oraz ich uzupełnienia;
7. żądania usunięcia danych osobowych;
8. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
9. sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
10. cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
11. przenoszenia danych,
12. kandydat może realizować przysługujące mu uprawnienia poprzez kontakt z administratorem lub inspektorem ochronnych danych osobowych, dostępnym pod adresem e-mail: iod.techem@ntkancelaria.pl,
13. kandydat ma prawo do złożenia skargi na przetwarzanie danych osobowych przed administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator ponadto informuje, że zgodnie z 221 Kodeksu Pracy, ma prawo żądania od kandydata do pracy, podania informacji obejmujących: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie innych danych jest dobrowolne; administrator zachęca jednak do podania danych kontaktowych, w szczególności takich jak adres e-mail i numer telefonu, co pozwoli na usprawnienie kontaktu z kandydatem.

Dane osobowe są wykorzystywane wyłączenie w celach rekrutacji przez spółkę ,,Techem”- Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. i nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim. 

Propozycje wykonania zlecenia
Proponuję
cenę zł brutto
za